We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
FERI  Fundacja Edukacji, Rozwoju i Innowacji

FERI Fundacja Edukacji, Rozwoju i Innowacji

ul. Jana Zamoyskiego 65/7, Kraków, 30-519, Poland

Get Directions

+48512247901

Categories
Work hours Add information
About Misją Fundacji FERI jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego i wspieranie gospodarki wolnorynkowe.
FERI  Fundacja Edukacji, Rozwoju i Innowacji cover
Mission Misją Fundacji Edukacji Rozwoju i Innowacji jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego oraz wspieranie gospodarki wolnorynkowej.

Chcemy wzmacniać potencjał polskiego społeczeństwa dlatego nasza działalność realizowana będzie w następujących obszarach:

Wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości poprzez upowszechnienie edukacji ekonomicznej i ekologicznej wśród młodzieży i przedsiębiorców.
Uczestniczenie w działaniach prowadzących do tworzenia w Polsce społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie m.in. powszechnego dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Zwiększenie aktywności obywatelskiej jest głównym z zadań jakie nakłada na siebie fundacja. Będziemy dążyć do wyrównywania szans i niwelowania barier łączac przedsiębiorczość ze społeczną odpowiedzialnością.

Będziemy przekonywać, że troska o zrównoważony rozwój otwiera przed nami szanse i możliwości budowania społeczeństwa opartego na innowacji połączonej z troską o środowisko.

Wiedząc, że świadome i obywatelskie społeczeństwo bierze swoje źródło w dobrze ugruntowanej wiedzy zapewniamy, że szczególnie aktywnie włączymy się w wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

Troska o dobro wspólne, wspieranie wartości opartych na tradycji i gospodarce wolnorynkowej są dla nas impulsem do podejmowania działań na rzecz budowania solidarności międzypokoleniowej. Wierzymy, że tylko w ten sposób możemy zadbać o przyszły rozwój naszych pokoleń.
Description FUNDACJA EDUKACJI ROZWOJU I INNOWACJI ''FERI''
ul. Jana Zamoyskiego 65/7
30-519 Kraków
NIP: 6793107433
REGON: 360613382
KRS 0000540329
Fundacja Edukacji, Rozwoju i Innowacji ma swoją główną siedzibę w Krakowie. Obecnie trwają działania mające na celu formalne otwarcie oddziału we wsi Oldrzyszowice, w województwie opolskim i rejestracja oddziału w KRS

Misją Fundacji Edukacji Rozwoju i Innowacji jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego oraz wspieranie gospodarki wolnorynkowej.

Chcemy wzmacniać potencjał polskiego społeczeństwa dlatego nasza działalność realizowana będzie w następujących obszarach:

Wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości poprzez upowszechnienie edukacji ekonomicznej i ekologicznej wśród młodzieży i przedsiębiorców.
Uczestniczenie w działaniach prowadzących do tworzenia w Polsce społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie m.in. powszechnego dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Zwiększenie aktywności obywatelskiej jest głównym z zadań jakie nakłada na siebie fundacja. Będziemy dążyć do wyrównywania szans i niwelowania barier łączac przedsiębiorczość ze społeczną odpowiedzialnością.

Będziemy przekonywać, że troska o zrównoważony rozwój otwiera przed nami szanse i możliwości budowania społeczeństwa opartego na innowacji połączonej z troską o środowisko.

Wiedząc, że świadome i obywatelskie społeczeństwo bierze swoje źródło w dobrze ugruntowanej wiedzy zapewniamy, że szczególnie aktywnie włączymy się w wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

Troska o dobro wspólne, wspieranie wartości opartych na tradycji i gospodarce wolnorynkowej są dla nas impulsem do podejmowania działań na rzecz budowania solidarności międzypokoleniowej. Wierzymy, że tylko w ten sposób możemy zadbać o przyszły rozwój naszych pokoleń.
Founded 2015 rok
Kraków
Products Szkolenia
Warsztaty
Projekty
Współpraca międzynarodowa
Rozwój wsi

Similar places nearby