We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Filipstads Gille

Filipstads Gille

Filipstad, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
Filipstads Gille cover
Description Välkommen till Filipstads Gille

Filipstads Gille är en politisk och religiöst neutral sammanslutning vars uppgift är att sprida kännedom om Filipstads historia och väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla minnesmärken.

Alla intresserade hälsas välkomna som medlemmar i Filipstads Gille.
Använd länken till Gillets kontaktperson, som finns längre ned på sidan, för ytterligare kontakt.

Similar places nearby