We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Fizioterapeut Krusevac

Fizioterapeut Krusevac

Grad, Kruševac, 37000, Serbia

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Viši fizioterapeut sa dugogodišnjim iskustvom, rehabilitacija povređenih, operisanih i neuroloških bolesnika, manuelna limfna drenaža, u stanu pacijenta
Fizioterapeut Krusevac cover
Description 0641447826
0606090806
VIŠI FIZIOTERAPEUT SA DUGOGODIŠNJIM RADNIM ISKUSTVOM
Oblasti rada:
Lumbago, lumboišijalgija, diskus hernija
Manuelna limfna drenaža posle operacije dojke i histerektomije
Rehabilitacija dece i odraslih nakon povreda ili operacija lokomotronog sistema
Rehabilitacija neuroloških biolsenika: šlog, oduzetost gornih ili donjih ekstremiteta
Rehabilitacija beba (hipertonus, hipotonus)
Prematuritet (nezrelost na rođenju, prevremeno rođenje)
Hipotoniju / hipertoniju
Cerebralnu paralizu
Zastoj u razvoju
Varus i valgus stopala kod beba
Povrede nerava
Povrede mozga
Povrede kičmene moždine
Mišićna distrofija
Spina bifida
Poremećaj kretanja
Neuromišićne bolesti
Povrede brahijalnog pleksusa
Dugotrajnu imobilizaciju
Tortikolis (krivošija)
Sportske povrede
Reumatski poremećaj (juvenilni reumatoidni artritis)
Multipla skleroza

Similar places nearby