We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Formula Marica Art - Dimitrovgrad

Formula Marica Art - Dimitrovgrad

Парк Марица, Dimitrovgrad, 6400, Bulgaria

Get Directions

+35939166787

Categories
Work hours Add information
Formula Marica Art - Dimitrovgrad cover
Description Завръщане към Марица – Формула Марица Арт Еко Фестивал

Формула Марица Арт среща култура, изкуство и екология на брега на река Марица. Едно изключително събитие, което ще оживи пространството около реката и ще събере най-интересните, най-бързите и най-забавните лодки в региона.

„Формула Марица Арт – Еко фестивал” е ново за културния календар на община Димитровград и за страната събитие. Идеята на събитието е да използва река Марица като обща тема за творчески дейности, насочени към стимулиране на креативността, иновативното мислене и отговорното отношение и поведение към околната среда. Събитието около реката ще обедини традиция и съвременност, различни социални групи и пространства и ще доведе до появата на нови художествени продукти и нови форми на изкуството, в които е представена общата идея за местна идентичност.

Ще бъде използван оригинален подход за включване на жителите на общината в събитието – в подготвителната фаза на фестивала ще се осъществяват различни творчески дейности, които сами по себе си също се характеризират с оригиналност и иновативност по отношение на своето съдържание и /или планирани методи. Чрез използване на еко- материали и материали, годни за рециклиране, ще се:

проектират и създават елементи и функционални произведения на пластичните изкуства за парково обзавеждане като част от градския дизайн: пейки, маси, кошчета за събиране на отпадъци, декоративни скулптури и др;
изработват плавателни средства или ще се прави художествено оформление на традиционни за района лодки – тип каици;
декорира сценично пространство за подготовка и представяне на авангардно произведение на изкуството, обединяващо различни видове сценични и аудио-визуални изкуства и нови технологии

Similar places nearby