We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Forssjö skola

Forssjö skola

Svanvägen 6, Katrineholm, 64193, Sweden

Get Directions

0150-48 82 20

Categories
Work hours Add information
About Grundskola för förskoleklass till årskurs 6 samt fritidsverksamhet i Katrineholms kommun
Forssjö skola cover
Description Forssjö ligger ca 7 km sydost om Katrineholm i en mycket vacker kulturbygd nära skog och vatten. Verksamheten består av grundskola med förskoleklass t.o.m. skolår 6, en fritidshemsavdelning. Två familjedaghem/pedagogisk omsorg och en fritidsgård. På området finns även Fågelbos förskola med avdelningarna Tärnan och Gladan och Ugglan.

Forssjö skola består av följande verksamheter som leds av en ledningsgrupp med personalrepresentanter och rektor:
Förskola 1-5 år
Familjedaghem
Grundskola med förskoleklass och integrerat fritidshem, 6-12 år

I våra lokaler finns ett vackert bibliotek.

Utöver de vuxna som arbetar direkt i arbetslagen finns i området rektor, administrativa assistenter, kurator, skolsköterska, bibliotekarier, slöjdlärare, vaktmästare och måltidspersonal. Skolsköterska, kurator, slöjdlärare, bibliotekarie och vaktmästare delar vi med andra rektorsområden.
Products Utbildning

Similar places nearby