We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Fraternitas Academica

Fraternitas Academica

Baznīcas iela 45-37, Riga, LV-1010, Latvia

Get Directions

Add phone number

Work hours Add information
About Mērķis: Studentu akadēmiskās dzīves izkopšana

Krāsas: melns-gaišzaļš-zelts

Devīzes: Tautai un tēvijai! Amicus optima vitae possessio!
Fraternitas Academica cover
Mission Pulcināt ap sevi studentus akadēmiskās dzīves izkopšanai, attīstīt tiem goda prātu, pienākuma un tikumības apziņu, piekopt atturību, veicināt zinātnes, literātūras, mākslas un sporta attīstību, pabalstīt morāliski un materiāli biedrības locekļus studiju laikā un arī pēc tam, tādā veidā izaudzinot raksturā krietnus un stiprus pilsoņus, lai viņi vēlāk varētu ņemt aktīvu dalību un būt lietderīgi Latvijas valsts kultūrālajā un sabiedriskajā darbā.
Description Fraternitas Academicas pirmsākumi meklējami Akadēmiskā skautu klubā (A.S.K.), kas tika dibināts 1923.gadā, lai apvienotu skautus studentus, populārizētu skautisma idejas un tradīciju garā izkoptu garīgās vērtības. 1923.gada 18.decembrī Latvijas Skautu Centrālā organizācija (LSCO) apstiprināja A.S.K. darbības noteikumus; klubs tika atzīts par LSCO autonomu vienību. A.S.K. emblēmā bija attēlota rombveidīga lilija baltā emaljā ar zaļu apmalīti; tā ir saglabāta korporācijas deķeļa virspusē, izveidojot to piecstaru zvaigznes veidā. 1925.gada 4.februāŗa A.S.K. pilnsapulcē tika apspriests jautājums un pieņemts atzinums par kluba pārveidi studentu korporācijā. Tomēr tikai 1925.gada 7.oktōbŗa A.S.K. pilnsapulce vienbalsīgi nolēma attīstīt savu biedru dzīvi uz studentu korporācijas pamatiem un pārveidot klubu par studentu korporāciju Fraternitas Academica.

Korporāciju dibināja 22 dažādu LU fakultāšu studenti – 17 A.S.K. biedri un 5 LU Teoloģijas fakultātes studenti. 1925.gada 11.novembrī LU studentu biedrības Korporācija Fraternitas Academica statūti tika reģistrēti Rīgas apgabaltiesā. Tā kā bijušā A.S.K. buršu vairākums bija lettoņi, tad viņu ieteikums komānu garantēt pie Lettonias guva piekrišanu un 1925.gada novembrī, dibinātāji līdz ar jaunuzņemto I coetu garantēja Apvienoto korporāciju komānu (A!K!K!) pie korporācijas Lettonia.

Nākošie 4 sēmestri bija spraiguma pilni, nostabilizējot jaunās sabiedrības pamatus, izveidojot iekšējo sadzīvi un uzņemot jaunus biedrus.

Lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem ar līdzīga nosaukuma Tērbatā dibināto vācu studentu korporāciju, 1927.gada 28.marta Speciālajā konventā korporācijas sākotnējais nosaukums tika grozīts uz Fraternitas Academica Latviensis, bet 1933.gada 16.janvāŗa Speciālajā konventā tika atjaunots tās sākotnējais nosaukums, ko LU Padome apstiprināja 1933.gada 8.februārī.

1927.gada 8.novembrī Fraternitas Academica (Latviensis) tika uzņemta Prezidiju Konventā (P!K!) un par tās dibināšanas datumu tika atzīts 1925.gada
Founded 1925.gada 4.februārī Rīgā
Categories

Similar places nearby