We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
FRDL MISTiA

FRDL MISTiA

ul. Floriańska 31, Kraków, 31-019, Poland

Get Directions

12 633 51 54

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 08:00 – 16:00 SA closed
TU 08:00 – 16:00 SU closed
WE 08:00 – 16:00
TH 08:00 – 16:00
FR 08:00 – 16:00
About Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji jest regionalnym ośrodkiem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - największej organizacji pozarządowej wspierającej rozwój samorządności w Polsce.
FRDL MISTiA cover
Mission Naszą misją jest wspomaganie osób, organizacji i środowisk biorących udział w budowaniu społeczeństwa i państwa obywatelskiego.
Description Add information
Awards Zarówno Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, jak też Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji są laureatami wielu nagród i wyróżnień za prowadzoną działalność. M.in.:
▶️ UN Habitat Scroll of Honour (1995)
▶️ Nagroda Główna Prezesa Rady Ministrów w Konkursie "Pro Publico Bono" (2000)
▶️ Nagroda Honorowa Forum Ekonomicznego w Krynicy za wspieranie współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej (2004)
▶️ Nagroda Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Polski Pro Publico Bono dla profesora Jerzego Regulskiego - Prezesa i twórcy Fundacji (2009)
▶️ Uhonorowanie Krzysztofa Lipskiego – Dyrektora FRDL MISTiA w latach 1998-2010 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju demokracji i samorządności lokalnej (2009)
▶️ Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla FRDL MISTiA w kategorii "Aktywizacja gospodarcza i obywatelska" dla najlepszej organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (2010)
Founded 01/01/1991
Products Celem FRDL MISTiA jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego, a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w relacjach lokalnych i regionalnych. Cel ten realizujemy głównie poprzez stwarzanie możliwości doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym przedsiębiorstwach społecznych.

Nasza działalność służy zarówno przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu sukcesów, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu ich skuteczności.

Podstawowymi formami działalności FRDL MISTiA są usługi adresowane do administracji samorządowej, takie jak:
▶️ Szkolenia, specjalistyczne kursy, warsztaty
▶️ Konferencje i kongresy o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym
▶️ Fora samorządowe
▶️ Doradztwo i konsulting
▶️ Tworzenie i realizacja projektów
▶️ Badania, analizy, raporty
▶️ Współpraca międzynarodowa i transfer doświadczeń
▶️ i wiele innych...

Similar places nearby