We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Funbo kyrka

Funbo kyrka

Uppsala, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Funbo kyrka är en kyrkobyggnad i Danmark-Funbo församling i Uppsala stift. Kyrkan ligger någon mil öster om Uppsala, i en dalgång väster om Funboån.KyrkobyggnadenKyrkan uppfördes i romansk stil av gråsten omkring 1200, kanske i slutet av 1100-talet. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, ett smalare kor med en anslutande absid. Troligen förlängdes långhuset senare, eventuellt i samband med en ombyggnad runt sekelskiftet 1300. Den 5 december 1301 återinvigdes kyrkans altare, efter en ombyggnad av kyrkan i gotisk stil.Under början av 1400-talet tillkom en sakristia vid norra långsidan och ett vapenhus vid den södra. Under 1440-talet fick innertaket valv av tegel som ersatte ett tidigare tunnvalv byggt av trä. Vapenhuset kan vara ett av de äldre i Uppland, eftersom konstruktionen tyder på att det byggdes innan tegelvalven slogs på 1440-talet. I samband med att tegelvalven byggdes utfördes takmålningar i kyrkan, sannolikt av samme konstnär eller verkstad som ungefär samtidigt målade i Rasbo kyrka, den så kallade Mälardalsskolan.

Similar places nearby