We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Fundacja DONUM

Fundacja DONUM

KILIŃSKIEGO 8, Siemiatycze, 17-300, Poland

Get Directions

508303003

Categories
Work hours Add information
About DONUM TO Z ŁACINY DAR - PO PROSTU
Fundacja DONUM cover
Description Celami Fundacji są:
1. Udzielanie pomocy osobom potrzebującym w ważnych sprawach życiowych, a w szczególności:
Rodzinom zagrożonym trudnościami wynikającymi z ubóstwa, braku zaradności życiowej, uzależnień, przemocy i innych przyczyn
Osobom niepełnosprawnym i członkom ich rodzin
Dzieciom i młodzieży

2. Propagowanie w społeczeństwie informacji na temat problemów wynikających z ubóstwa, braku zaradności życiowej, uzależnień, przemocy, niepełnosprawności i innych przyczyn.
3. Wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych i życiowych dzieci, młodzieży oraz dorosłych, (zwłaszcza z obszarów wiejskich i małych miast).
4. Przeciwdziałanie patologiom i zapobieganie sieroctwu społecznemu.
5. Wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem osobowym i wychowaniem.
6. Promowanie pozaszkolnych działań wychowawczych i edukacyjnych.
7. Promocja i ochrona zdrowia ludzkiego.

Similar places nearby