We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Fundacja Empatia

Fundacja Empatia

Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdansk, 80-228, Poland

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Łączymy wiedzę psychologiczną z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, pasją i odwagą.Przeciwdziałamy dyskryminacji i stereotypizacji osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi i rozwojowymi, osób z autyzmem, osób wykluczonych
Fundacja Empatia cover
Description ,, Sukces to wiedzieć, że dzięki Twojemu istnieniu choć jeden człowiek miał lepsze życie,,
R.W Emerson
Czym się zajmujemy?
• Zmianą paradygmatu edukacji poprez interwencje w szkołach, w których pojawia się problem dyskryminacji, agresji, nierówności
• szkoleniami i warsztatami dla placówek oświatowych według analizy sytuacji szkolnej w danej placówce
• zmianą paradygmatu terapii zaburzeń ze spectrum autyzmu
• wsparciem rodzin osób z autyzmem
• przeciwdziałaniem patologiom społecznym, szczególnie na wczesnym etapie rozwoju człowieka, poprzez budowanie poczucia sprawczości, własnej wartości, szacunku do siebie i innych w cyklach autorskich warsztatów w przedszkolach i szkołach
• przeciwdziałaniem dyskryminacji i stereotypizacji osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi i rozwojowymi, osób z autyzmem, osób wykluczonych społecznie i narażonych na takie wykluczenie
• działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,.
• działalnością na rzecz prawa do godnej opieki psychiatrycznej i szpitalnej osób chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi oraz rozwojowymi
• działaniami na rzecz poprawy jakości opieki psychiatrycznej w Polsce
• działaniami na rzecz integrowania i socjalizacji osób wykluczonych społecznie lub narażonych na takie wykluczenie

Similar places nearby