We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Fundacja Karolat

Fundacja Karolat

Sławska 6, Siedlisko, 67-112, Poland

Get Directions

693 411 812

Categories
Work hours Add information
Fundacja Karolat cover
Mission Fundacja Karolat została powołana do życia na początku 2011 r. jako oddolna inicjatywa mieszkańców miejscowości Siedlisko. Jej powstanie jest związane z potrzebą wyeksponowania historii, kultury materialnej i społecznej Środkowego Nadodrza, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wchodzącego w skład dawnego Księstwa Carolath-Beuthen.
Fundacja chce kreować nowe podejście do patriotyzmu lokalnego przez odbudowę ciągłości historycznej, która przez zawirowania historii została zerwana. W swoich działaniach Fundacja pragnie nawiązywać do najlepszych tradycji kulturalnych oraz społecznych obecnych na Środkowym Nadodrzu, bez względu na ich pochodzenie narodowe, religijne czy jakiekolwiek, a mogących przyczynić się do podniesienia jakości życia jego mieszkańców i zwiększenia jego atrakcyjności turystycznej.
Koncepcja funkcjonowania Fundacji Karolat ma być przykładem uruchamiania oddolnego procesu odnowy w oparciu o dziedzictwo kulturowe, majacego na celu rewitalizację zdegradowanego obszaru historycznego.
Description Fundacja KAROLAT została ustanowiona aktem notarialnym w Nowej Soli, w dniu 17.01.2011 r.
Działalność Fundacji ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego w oparciu o turystykę i dziedzictwo kulturowe regionu, a także budowę potencjału społecznego, który jest niezbędny dla zachowania tego dziedzictwa.
Naszym sztandarowym przedsięwzięciem jest Święto bzów. Impreza ta nawiązuje do tradycji sięgających końca XIX w. organizowania w ówczesnym Siedlisku, pod tą samą nazwą, imprez o charakterze artystyczno-rozrywkowym.
Founded 17.01.2011

Similar places nearby