We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Fundacja Lepszy Start

Fundacja Lepszy Start

ul. Natalińska 5a, Otrebusy, 05-805, Poland

Get Directions

662919512

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 17:00 SA closed
TU 09:00 – 17:00 SU closed
WE 09:00 – 17:00
TH 09:00 – 17:00
FR 09:00 – 17:00
About Fundacja “Lepszy start” wspiera Szkołę Przylądek dla dzieci z autyzmem. Realizuje swą misję od 2008 roku, posiada status OPP.
Fundacja Lepszy Start cover
Mission Fundacja “Lepszy start” realizuje swą misję od 2008 roku, posiada też status OPP. Statutowym celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- wspieranie i utrzymywanie kontaktu za rodzinami osób niepełnosprawnych,
- pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych,
- współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność zbliżoną z celami Fundacji
- współpraca z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
Jedną z kluczowych naszych inicjatyw jest pomoc dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzinom – jako grupie społecznej szczególnie narażonej na marginalizację
i wykluczenie społeczne. Sytuacja dzieci z autyzmem i ich rodzin, mimo kampanii społecznych, pozostaje wciąż bardzo trudna. Ze względu na specyfikę zaburzenia oraz szereg trudnych zachowań, dzieci te na ogół nie znajdują miejsca w istniejących placówkach dla osób niepełnosprawnych, szkołach masowych, integracyjnych, a nawet specjalnych - lub szybko zostają z nich usunięte na rzecz nauczania indywidualnego w domach.
W celu rzetelnej pomocy grupie dzieci z autyzmem i ich rodzinom wspieramy w realizacji celów statutowych Niepubliczną Szkołę Podstawową dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Przylądek w Pruszkowie.
Dzięki pomocy finansowej Fundacji Lepszy Start Szkoła może realizować nie tylko zadania dydaktyczne regulowane obowiązującą podstawą programową, ale też oferuje standard indywidualnej terapeutycznej pracy z dzieckiem autystycznym a także szereg zajęć dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów.
Description Add information
Founded 13.11.2008

Similar places nearby