We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Fundacja Pokolenia

Fundacja Pokolenia

ul. Obrońców Westerplatte 6, Tczew, 83-110, Poland

Get Directions

58 352 45 46

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 15:00 SA closed
TU 09:00 – 15:00 SU closed
WE 09:00 – 15:00
TH 09:00 – 15:00
FR 09:00 – 15:00
About Jesteśmy organizacją pozarządową z 15-letnim stażem. Nasza misja skupia się na działaniach skierowanych do osób w trudnych sytuacjach życiowych, lokalnych społeczności i innych NGO.
Fundacja Pokolenia cover
Description Fundacja Pokolenia to organizacja, która jest pomocna i może dużo zaoferować Organizacjom Pozarządowym zwracającym się o pomoc. Dotyczy to zarówno pomocy w zakładaniu i prowadzeniu działalności oraz sfery szkoleniowej we wszystkich aspektach znajdujących się w Ofercie Szkoleniowej Fundacji.

FP zajmuje się głównie pomocą młodzieży i edukacją. Dotyczy to zarówno młodzieży w wieku wczesnoszkolnym oraz studentów. Pomoc obejmuje zarówno doradztwo jak i działania interwencyjne. Młodzież z obszaru zdegradowanego i młodzież wymagająca szczególnej uwagi może liczyć na działania Fundacji skierowane bezpośrednio do niej i odpowiadające adekwatnie na potrzeby, sygnalizowane przez Beneficjentów i Beneficjentki.

Organizacja prowadzi sprawny fundusz stypendialny dla młodzieży wybitnie uzdolnionej i angażującej się w działalność społeczną. To ważna działka Fundacji, która jest cały czas rozwijana we współpracy z Partnerami, którym zależy na zwiększaniu potencjału regionu przez wsparcie tej inicjatywy i kapitału społecznego.

Działalność FP to także wolontariat i grupa zaangażowanych młodych osób, które pomagają przy organizacji wydarzeń, przygotowywaniu szkoleń, warsztatów, czy zajęć kreatywnych.

Akcje wizerunkowe FP skupiają się przede wszystkim na bieżącym informowaniu o działaniach podejmowanych przez organizację i akcji 1%, która jest przygotowywana z wyprzedzeniem i stanowi jeden z głównych elementów zbierania funduszy na działania.
Founded 02.08.2012

Similar places nearby