We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wzgórza Dalkowskie

Wzgórza Dalkowskie

Ul. Głogowska 10, Nowe Miasteczko, 67-124, Poland

Get Directions

68 38 88 431

Categories
Work hours Add information
About Lokalna Grupa Działania Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich"
Wzgórza Dalkowskie cover
Mission Misją Fundacji jest dążenie do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i podnoszenia jakości życia mieszkańców. Jesteśmy zintegrowaną grupą liderów reprezentujących obszar Wzgórz Dalkowskich. Swoje działania realizujemy w oparciu o wzajemne zaufanie, otwartość na innowacyjne rozwiązania i wiarę w ich powodzenie. Podstawą skutecznego rozwoju naszej małej ojczyzny jest oddolne i partnerskie podejście wyzwalające w pełni nasz społeczny potencjał do realizacji lokalnych inicjatyw.
Description Grupa Partnerska „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” powstała z inicjatywy Urzędu Gminy w Grębocicach oraz Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” w 2003 r.

Skupia przedstawicieli samorządu, instytucji, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców oraz wszystkich innych środowisk działających na rzecz rozwoju regionu, ochrony zasobów przyrodniczo-kulturowych, tworzenia wspólnej tożsamości i podniesienia jakości życia mieszkańców.

W chwili obecnej deklarację partnerską podpisało 22 partnerów głównie z sektora publicznego, jednak nie zabrakło wśród nich organizacji pozarządowych i przedstawicieli biznesu.
Founded 1 lutego 2006r. – podczas zebrania 11 Fundatorów zostaje założona Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich„. Uchwalono statut, wybrano Radę Fundacji. Natomiast akt notarialny ustanawiający Fundację został podpisany w dniu 17 marca 2006r.

Similar places nearby