We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Fundacja Sport na Zdrowie

Fundacja Sport na Zdrowie

ul. Beniowskiego 7a, Gdynia, 81-226, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Celem Fundacji jest utworzenie pierwszego w Polsce Ośrodka- Klubu Żeglarskiego dla dzieci z astmą
Fundacja Sport na Zdrowie cover
Mission Wspomaganie wychowania młodzieży poprzez rozwój, upowszechnianie i promocję kultury fizycznej i sportu, edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz wspieranie sportowców, a głównym celem stworzenie pierwszego w Polsce Ośrodka – Klubu Żeglarskiego dla osób z astmą.
Description Celami Fundacji są:
1. wspieranie, rozwój i promocja polskiego sportu młodzieżowego i seniorskiego;

2. wspieranie, rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;

3. upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym;

4. wspieranie działalności Klubów Sportowych w zakresie szkolenia młodych zawodników i rozwoju infrastruktury sportowej, rozwój i budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży oraz bazy rekreacyjno - sportowej;

5. udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym;

6. udzielanie pomocy materialnej sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej;

7. prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji;

8. promocja klubów i organizacji sportowych;

9. promocja młodych zawodników;

10. edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
Founded 09/21/2011

Similar places nearby