We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Fundacja United Way Polska

Fundacja United Way Polska

al. Rzeczypospolitej 2/U2, Warsaw, 02-972, Poland

Get Directions

22 621 28 09

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 17:00 SA closed
TU 09:00 – 17:00 SU closed
WE 09:00 – 17:00
TH 09:00 – 17:00
FR 09:00 – 17:00
About Fundacja United Way Polska, jest organizacją pożytku publicznego i niezależnym członkiem United Way, jednej z najstarszych międzynarodowych organizacji charytatywnych na świecie. Działa w Polsce od 1996 roku.

Dążymy do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, chorych, ubogich, seniorów, znajdujących się w sytuacji kryzysowej poprzez wspieranie finansowe
i rzeczowe projektów społecznych realizowanych przez ponad sto wybranych organizacji pozarządowych w całej Polsce. Od początku naszego istnienia przekazaliśmy partnerskim organizacjom w całym kraju ponad 14 mln złotych.

Pozyskujemy środki finansowe i rzeczowe na programy pomocy głównie dzięki współpracy z firmami. Aktualnie do grona firm partnerskich należy 60 międzynarodowych korporacji oraz większych i mniejszych przedsiębiorstw krajowych. W programie składki pracowniczej prowadzonej w wielu firmach uczestniczy blisko 2 tysiące pracowników, dzięki którym na działania pomocowe rocznie pozyskujemy niemal milion złotych. Firmy wspierają nasze działania także przez dotacje celowe, dary rzeczowe i usługi w ramach jednorazowych, wieloletnich czy strategicznych umów.

Organizujemy charytatywne imprezy integracyjne oraz aukcje dla firm pragnących połączyć działania dobroczynne z aktywizacją pracowników, wspierając rozwój wolontariatu pracowniczego.

Kolejny nurt działalności to realizacja lokalnych i ogólnopolskich programów społecznych takich jak: Nikifory, Partnerstwo dla Dzieci, Partnerstwo dla osób Głuchoniewidomych, Towarzyszenie w Chorobie, Pokonaj Kryzys, Wolontariat, których celem jest wprowadzanie zmiany w życie grup społecznych i jednostek zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez wspieranie efektywnych i nowatorskich rozwiązań systemowych, lokalnej współpracy międzysektorowej, organizowanie kampanii w mediach oraz propagowanie idei wolontariatu. Naszymi partnerami merytorycznymi i finansowymi są instytucje państwowe, lokalne władze samorządowe, organizacje pozarządowe, świat nauki i biznesu oraz media.
Fundacja United Way Polska cover
Mission Inicjujemy i współtworzymy w Polsce ruch partnerskiej współpracy ludzi
wszystkich środowisk społecznych na rzecz ludzi w trudnych sytuacjach.
Description Fundacja United Way Polska, jest organizacją pożytku publicznego i niezależnym członkiem United Way, jednej z najstarszych międzynarodowych organizacji charytatywnych na świecie. Działa w Polsce od 1996 roku.

Dążymy do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, chorych, ubogich, seniorów, znajdujących się w sytuacji kryzysowej poprzez wspieranie finansowe
i rzeczowe projektów społecznych realizowanych przez ponad sto wybranych organizacji pozarządowych w całej Polsce. Od początku naszego istnienia przekazaliśmy partnerskim organizacjom w całym kraju ponad 14 mln złotych.

Pozyskujemy środki finansowe i rzeczowe na programy pomocy głównie dzięki współpracy z firmami. Aktualnie do grona firm partnerskich należy 60 międzynarodowych korporacji oraz większych i mniejszych przedsiębiorstw krajowych. W programie składki pracowniczej prowadzonej w wielu firmach uczestniczy blisko 2 tysiące pracowników, dzięki którym na działania pomocowe rocznie pozyskujemy niemal milion złotych. Firmy wspierają nasze działania także przez dotacje celowe, dary rzeczowe i usługi w ramach jednorazowych, wieloletnich czy strategicznych umów.

Organizujemy charytatywne imprezy integracyjne oraz aukcje dla firm pragnących połączyć działania dobroczynne z aktywizacją pracowników, wspierając rozwój wolontariatu pracowniczego.

Kolejny nurt działalności to realizacja lokalnych i ogólnopolskich programów społecznych takich jak: Nikifory, Partnerstwo dla Dzieci, Partnerstwo dla osób Głuchoniewidomych, Towarzyszenie w Chorobie, Pokonaj Kryzys, Wolontariat, których celem jest wprowadzanie zmiany w życie grup społecznych i jednostek zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez wspieranie efektywnych i nowatorskich rozwiązań systemowych, lokalnej współpracy międzysektorowej, organizowanie kampanii w mediach oraz propagowanie idei wolontariatu. Naszymi partnerami merytorycznymi i finansowymi są instytucje państwowe, lokalne władze samorządowe, organizacje pozarządowe, świat nauki i biznesu oraz media.
Founded 21 grudnia 1995
Products - Ogólnopolskie Programy Społeczne
- Wolontariat
- "Dobrze się składa" - payroll

Similar places nearby