We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Fundacja United Way Polska

Fundacja United Way Polska

ul. Poprawna 141A, Warsaw, 03-984, Poland

Get Directions

22 621 28 09

Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 17:00 SA closed
TU 09:00 – 17:00 SU closed
WE 09:00 – 17:00
TH 09:00 – 17:00
FR 09:00 – 17:00
About Fundacja United Way Polska, jest organizacją pożytku publicznego i niezależnym członkiem United Way, jednej z najstarszych międzynarodowych organizacji charytatywnych na świecie. Działa w Polsce od 1996 roku.

Dążymy do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, chorych, ubogich, seniorów, znajdujących się w sytuacji kryzysowej poprzez wspieranie finansowe
i rzeczowe projektów społecznych realizowanych przez ponad sto wybranych organizacji pozarządowych w całej Polsce. Od początku naszego istnienia przekazaliśmy partnerskim organizacjom w całym kraju ponad 14 mln złotych.

Pozyskujemy środki finansowe i rzeczowe na programy pomocy głównie dzięki współpracy z firmami. Aktualnie do grona firm partnerskich należy 60 międzynarodowych korporacji oraz większych i mniejszych przedsiębiorstw krajowych. W programie składki pracowniczej prowadzonej w wielu firmach uczestniczy blisko 2 tysiące pracowników, dzięki którym na działania pomocowe rocznie pozyskujemy niemal milion złotych. Firmy wspierają nasze działania także przez dotacje celowe, dary rzeczowe i usługi w ramach jednorazowych, wieloletnich czy strategicznych umów.

Organizujemy charytatywne imprezy integracyjne oraz aukcje dla firm pragnących połączyć działania dobroczynne z aktywizacją pracowników, wspierając rozwój wolontariatu pracowniczego.

Kolejny nurt działalności to realizacja lokalnych i ogólnopolskich programów społecznych takich jak: Nikifory, Partnerstwo dla Dzieci, Partnerstwo dla osób Głuchoniewidomych, Towarzyszenie w Chorobie, Pokonaj Kryzys, Wolontariat, których celem jest wprowadzanie zmiany w życie grup społecznych i jednostek zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez wspieranie efektywnych i nowatorskich rozwiązań systemowych, lokalnej współpracy międzysektorowej, organizowanie kampanii w mediach oraz propagowanie idei wolontariatu. Naszymi partnerami merytorycznymi i finansowymi są instytucje państwowe, lokalne władze samorządowe, organizacje pozarządowe, świat nauki i biznesu oraz media.
Fundacja United Way Polska cover
Mission Inicjujemy i współtworzymy w Polsce ruch partnerskiej współpracy ludzi
wszystkich środowisk społecznych na rzecz ludzi w trudnych sytuacjach.
Description KRS 0000071715
Founded 21 grudnia 1995
Products - Ogólnopolskie Programy Społeczne
- Wolontariat
- "Dobrze się składa" - payroll
Categories

Similar places nearby