We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Fundacja Urban Forms

Fundacja Urban Forms

Sienkiewicza 61a, Łódź, 90-009, Poland

Get Directions

501139892

Categories
Work hours Add information
About www.urbanforms.org

MAPA MURALI 2018: http://urbanforms.org/assets/fest2018/urban-forms-festival-2018-mapa.pdf
Fundacja Urban Forms cover
Description Fundacja Urban Forms powstała w 2009 roku. Nasze działania ogniskujemy wokół szeroko pojętej kultury miejskiej, koncentrując się na organizacji, promocji i wspieraniu niezależnych inicjatyw artystycznych, sportowych i społecznych.

Pragniemy promować „żywą” kulturę i sztukę, bezpośrednio w stronę społeczeństwa, umożliwiając mu czynny udział w organizowanych przez nas wydarzeniach. Propagujemy wszelką działalność w ikonosferze miejskiej, która jest przejawem artystycznej kreatywności, ale też narzędziem rewitalizacji społecznej. Naszym celem jest stworzenie cyklicznych wydarzeń w przestrzeni miejskiej Łodzi, permanentnie zmieniających i podnoszących jej jakość.

Naszą podstawową misją jest nasycenie łódzkiej tkanki miejskiej, kreatywną, wielowymiarową, nowoczesną sztuką, która pozwoliłaby znacznie poprawić obecny wizerunek Łodzi, nadając jej prawdziwie artystyczny i oryginalny walor. Głównym narzędziem do realizacji tego celu jest wielkoformatowe malarstwo, tworzone bezpośrednio na elewacjach budynków, które w permanentny sposób zmienia oblicze danej przestrzeni.

Galeria Urban Forms to autorski projekt naszej fundacji. Jest to stała ekspozycji sztuki ulicznej w publicznej przestrzeni Łodzi. W chwili obecnej składa się z 21 wielkoformatowych malowideł – murali - umieszczonych bezpośrednio na elewacjach budynków w centrum miasta. Tworzą one szlak artystyczny dostępny dla wszystkich mieszkańców i przyjezdnych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
FOUNDATION
Urban Forms Foundation was created in 2009. We focus on a broadly defined city culture and on organizing, promoting and supporting independent artists’ initiatives in a public space. We want to change city space by raising its quality and aesthetics. We find artistic activities as important tools in education and social revitalization.

GALLERY
Urban Forms Gallery is the main project of the foundation. It is a permanent street art exhibition in a public
Founded 2009

Similar places nearby