We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Fundacja Zdrowa Ziemia

Fundacja Zdrowa Ziemia

Szczęśliwa 44, Biała, 43-300, Poland

Get Directions

795518099

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Fundacja Zdrowa Ziemia. KRS: 0000388691, REGON: 241980670, NIP: 9372651589 Numer konta PKO BP. 25 1020 1390 0000 6502 0435 5350
Fundacja Zdrowa Ziemia cover
Description Fundacja Zdrowa Ziemia jest organizacja non profit, to znaczy, że cały dochód przeznaczany jest na cele statutowe fundacji.

Celem fundacji jest utworzenie samowystarczalnego integracyjnego miasteczka, opartego o zasady moralne i etyczne. Dlatego w wiosce będzie obowiązywał wegetariański styl życia wynikający z poszanowania wszelkich form życia, w tym przyrody, która nas otacza. Do budowy ekowioski będą brane pod uwagę przede wszystkim ekologiczne materiały w taki sposób, aby zabrać matce ziemi jak najmniej przestrzeni. Każdy domek czy mieszkanie będzie samo wystarczalne pod względem energetycznym, cieplnym i zaopatrzenia w wodę. Głównymi zajęciami mieszkańców będzie praca w ośrodkach Fundacji. Ponadto mieszkańcy będą mogli poświęcać się w wolnym czasie rozwijaniem swoich zainteresowań oraz hobby. Fundacja będzie starać się pomóc w realizacji tych aktywności w ramach swoich możliwości.

Zgodnie ze statutem fundacja ma na celu:

§ 4.

1. Fundacja jest nienastawioną na zysk organizacją pozarządową realizującą zadania sfery pożytku publicznego związane z promowaniem wartości otwartości, praw człowieka, wielokulturowości oraz tolerancji i ochrony środowiska.

2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 5.

Celami Fundacji są:

1. Ufundowanie samowystarczalnego ośrodka ekologicznego wspierającego społeczeństwo w szczególności:

· Osoby po długotrwałym pobycie w szpitalach psychiatrycznych
· Osoby starsze
· Osoby niepełnosprawne
· Osoby wykluczone ze społeczeństwa
· Matki samotnie wychowujące dzieci
· Sieroty

2. Powoływania i wspieranie działalności gospodarczych mających na celu pomoc w realizacji celów fundacji
3. Promowanie wizji lepszej przyszłości opartej na zrozumieniu oraz prawidłowemu wykorzystaniu surowców.
4. Propagowanie agroturystyki przy wykorzystaniu technologii ekologicznej.
5.Wspieranie finansowe oraz merytoryczne przy samo zatrudnieniu osób wymi
Founded 09.06.2011

Similar places nearby