We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Fusion Stockholm

Fusion Stockholm

Missionsvägen 75, Bromma, 167 33, Sweden

Get Directions

08-7609010

Categories
Work hours Add information
About Fusion är en grupp för Unga Vuxna i Stockholm!
Fusion is a group for Young Adults in Stockholm!
Fusion Stockholm cover
Mission Upptäck Gud, Oss själva och Varandra
Discovering God, Ourselves and Each Other
Description Fusion är en grupp för Unga Vuxna i Stockholm. Vi träffas, en gång i månaden, med syftet att upptäck Gud, oss själva och varandra. Vår vision är att skapa en miljö där människor med olika intressen, kultur, tro och bakgrund kan smälta samma, utmana och stärka varandra och uppleva de goda nyheterna om Guds kärlek.

Vårt nuvarande tema följer konceptet att vara på Riktigt (Being REAL). Vid våra träffar kommer vi att fokusera på: kul på riktigt, livet på riktigt, samtal på riktigt och att tjäna världen på riktigt.

KUL PÅ RIKTIGT – Vi upplever gemenskap och lär känna varandra genom olika roliga aktiviteter. Målet är att fördjupa relationer genom att ta tid att skratta, gråta och le tillsammans.
LIVET PÅ RIKTIGT – Vi lyssnar till organisationer som arbetar för till förbättra livsvillkoren för andra. Målet är att förstå behov som finns runtomkring oss och ta tid att be och stödja det vi kan.
VÄRLDEN PÅ RIKTIGT – Vi tjänar och når ut till världen som är runt omkring oss. Målet är att ta kontakt med Stockholm genom att öppna upp våra hjärtan, öron och armar till de som är längs vår väg.
SAMTAL PÅ RIKTIGT – Vi har diskussioner och debatter om relevanta ämnen som påverkar oss idag. Målet är att söka sanning och att kunna uttrycka våra åsikter fritt men också vara redo att argumentera och bli utmanade.


------------------------------------------------

Fusion is a Young Adults Group in Stockholm! We meet monthly with the aim of Discovering God, Ourselves and Each Other. Our vision is to create an environment where people with different interests, cultures, beliefs and backgrounds, can fuse together, challenge and empower each other, and experience the good news of God's love.

Our current theme follows the concept of "Being REAL". At our events, we focus on having Real Fun, sharing Real Life, having Real Talk and serving the Real World.

REAL FUN - We experience fellowship and get to know each other through random and enjoyable activities. The aim is to deepen relationships
Founded 09/14/2014

Similar places nearby