We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Fysioterapiseksjonen UNN

Fysioterapiseksjonen UNN

Sykehusveien 38, Tromsø, 9019, Norway

Get Directions

77626410

Categories
Work hours Add information
About Fysioterapiseksjonen server samtlige avdelinger i UNN Tromsø og har både inneliggende og polikliniske pasienter. IKKE LEGG SENSITIVE OPPLYSNINGER PÅ SIDEN!
Fysioterapiseksjonen UNN cover
Mission Å gi den beste utredning, behandling og pleie slik at pasienter og pårørende er trygge og godt ivaretatt.
Visjon: Det er resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandling.
Verdier: Kvalitet, trygghet, respekt og omsorg.
Description Seksjonen har fysioterapeuter med spesial- og spesialistkompetanse innen nevrologi, geriatri, ortopedi/revmatologi, nevrokirurgi, barn, hjerte, lunge, kreft, psykiatri og smerteproblematikk. Vi behandler innlagte pasienter og pasienter som skal ha poliklinisk vurdering eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Vi deltar i flere forskningsprosjekter på nasjonalt nivå og har også prosjekter forankret i egen klinisk hverdag. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av egen virksomhet for å tilby våre pasienter den beste behandling!

Similar places nearby