We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Götalundens kyrka

Götalundens kyrka

Trollhättan, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Götalundens kyrka är en kyrkobyggnad i Götalundens församling i Skara stift och Trollhättans kommun, belägen strax norr om Trollhättans centrum.KyrkobyggnadenKyrkan som ritades av Leif Wijkmark vid fadern Bernt Wijkmarks arkitektkontor var ursprungligen en småkyrka vid sidan om församlingens huvudkyrka.Norra Trollhättans småkyrkostiftelse bildades 5 juni 1953 med syftet att bygga "en värdig och permanent gudstjänstlokal" i de norra stadsdelarna. Lektor Oskar Hörmander var initiativtagare och stiftelsens första ordförande.Stadsfullmäktige beslöt 5 mars 1956 att upplåta en del av parkområdet vid Götalundens begravningsplats och 11 november 1957 kunde kyrkoherde Lennart Fridén ta det första spadtaget. 7 december 1958 kunde kyrkan invigas.I början av 1970-talet ansågs kyrkan vara för liten och i mars 1973 invigdes en tillbyggnad med bland annat en sakristia på kyrkans norra sida.Under 70-talet bebyggdes Sandhemsområdet och det behövdes ytterligare en kyrklig lokal. Kyrkans gård i Sandhem stod klar för invigning 1984.Efter delningen av Trollhättans församling 1989 blev Götalundens kyrka församlingskyrka i Götalundens församling.

Similar places nearby