We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Göteborgsregionens Släktforskare

Göteborgsregionens Släktforskare

Erik Dahlbergsgatan 36B, Gothenburg, 411 26, Sweden

Get Directions

031-131226

Categories
Work hours Add information
Göteborgsregionens Släktforskare cover
Description GöteborgsRegionens Släktforskare (G R S) bildades 1946 som Västra Sveriges Genealogiska Förening. Nuvarande namn antogs 1998.

G R S är en ideell och s.k. traditionell släktforskarförening, som i sin tur är medlemsförening i Sveriges Släktforskarförbund. Detta förbund har sitt säte i Stockholm.

G R S ger hjälp i forskningsfrågor, har föreningskvällar med föredrag samt ordnar kurser och utfärder till mål av historiskt och kulturellt intresse. Vi medverkar också vid Släktforskardagar i landet.

G R S har har nu ca 600 medlemmar och har egna lokaler på Erik Dahlbergsgatan i Vasastaden, centralt i Göteborg nära Landsarkivet. Lokalen mot gatan var tidigare en affär och är således lätt att nå. Det fina med en egen lokal är att medlemmarna kan träffas och utbyta erfarenheter. Föreningen har där sitt bibliotek och samlingar samt sina sammankomster i en angränsande samlingslokal.

I G R S bibliotek har vi ett stort antal böcker såsom släkt- och hembygdsböcker, matriklar och böcker om olika yrken och dyligt. Dessutom finns ett 60-tal tidskrifter från andra släktforskarföreningar, som man kan läsa. Se vidare under Biblioteket.
Forskarplatser med Genline, ARKIVDIGITAL, SVAR, Ancestry och många cd- / dvd-skivor står till förfogande.

G R S betonar att det roliga och intressanta med släktforskning är inte endast namn och årtal, utan också hur våra förfäder levde - fattiga eller välmående, deras sorger och framgångar i livet. Med andra ord hembygdsforskning ligger nära vårt intresseområde. Likaså har många utvandrad släkt i Amerika.
Det är nödvändigt att kunna läsa gammal handskrift när man går till “källorna”, d.v.s. de gamla kyrkböckerna, olika protokoll, bouppteckningar mm. Till källorna måste man alltid gå för att få visshet att man är på rätt spår. Man kan inte bara lita på tryckt material och dataregister.

Medlemsavgiften ger även rabatt vid abonnemang på databaser från Genline (numer Ancestry) och ARKIVDIGITAL samt inte minst på Sveriges Släktforskarförbunds och GRS eget
Products Medlemskap
uppdaterad 2015-02-18
Medlemsavgiften är 200:- kr /år.
Familjemedlem 60:- kr.
Ungdomar (tom. 25 år) 60:- kr.

Medlemsavgiften inbetalas till PlusGirot 24 23 85 – 3 med angivande av namn och adress, gärna även telefonnummer och
födelsedatum (G R S erhåller av kommunen ekonomiskt bidrag för pensionärer)

Vi tar gärna din e-postadress också för att snabbare
och enklare kunna nå dig.

Välkommen som medlem !
Som medlem får du föreningens tidskrift Västanbladet, som utkommer 4 gånger/år rabatt vid prenumeration på Genline och SVARs skannade kyrkobokssidor och databaser. Uppge medlem i G R S vid beställningen. De kontaktar då GRS kassör, som bekräftar medlemskapet Sveriges Släktforskarförbunds lägre priser vid inköp av deras böcker och CD-skivor

Similar places nearby