We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska

Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska

Gajowa 73, Bydgoszcz, 85-087, Poland

Get Directions

728573513

Categories
Work hours Add information
About Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny
Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska
(Psycholog, Pedagog, Terapeuta)
Psycholog Dziecięcy
ul. Gajowa 73, 85-087 Bydgoszcz
Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska cover
Description 1. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Oferowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży obejmuje następujące obszary:
-trudności szkolne, dysleksja, zaburzenia poznawcze;
-trudności wychowawcze, zaburzenia zachowania;
-fobie/lęki, zaburzenia emocjonalne;
-praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych/zaburzenia rozwojowe;
-praca z dzieckiem nadpobudliwym, zespołem Aspergera, spektrum autyzmu;
-praca z dzieckiem zdolnym

W ramach kierunkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży gabinet oferuje:
-diagnozę możliwości intelektualnych;
-diagnozę trudności szkolnych oraz wychowawczych;
-diagnozę osobowości, temperamentu;
-diagnozę kompetencji społecznych;
-diagnozę neuropsychologiczną;
-kierunkowe oddziaływanie terapeutyczne/psychoedukację (zgodnie z zaburzonym obszarem);
-poradnictwo szkolno-zawodowe;
-warsztaty grupowe z zakresu wzmacniania kompetencji społecznych (zgodnie z zapotrzebowaniem);2) POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH

Oferowana pomoc psychologiczna dla dorosłych obejmuje następujące obszary:
-zaburzenia poznawcze;
-zaburzenia emocjonalne;
-zaburzenia interakcji społecznych;
-trudności wychowawcze

W ramach kierunkowej pomocy psychologicznej dla dorosłych gabinet oferuje:
-diagnozę możliwości intelektualnych;
-diagnozę osobowości, temperamentu;
-diagnozę kompetencji społecznych;
-diagnozę postaw rodzicielskich;
-diagnozę neuropsychologiczną;
-kierunkowe oddziaływanie terapeutyczne/psychoedukację (zgodnie z zaburzonym obszarem);
-poradnictwo zawodowe;
-warsztaty dla rodziców, warsztaty grupowe z zakresu wzmacniania kompetencji społecznych (zgodnie z zapotrzebowaniem).


Gabinet oferuje możliwość wystawienia specjalistycznej opinii psychologicznej celem przedłożenia jej określonym placówkom/instytucjom. Uzyskanie opinii jest możliwe wyłącznie po uprzedniej konsultacji i szczegółowym badaniu kierunkowym.

Similar places nearby