We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Gaelscoil de hÍde Ros Comáin

Gaelscoil de hÍde Ros Comáin

Cnoc na Crúibe, Ros Comáin, Ireland

Get Directions

0906628860

Categories
Work hours Add information
About Gaelscoil de hÍde, Roscomáin, was founded in 2000 . Irish is the medium in the school and the means of communication between the teachers and pupils.
Gaelscoil de hÍde Ros Comáin cover
Mission Ráiteas Misin (Mission Statement)

‘Sí aidhm Gaelscoil de hÍde ná timpeallacht foghlama a chruthú ina gcothaítear agus a dtugtar meas ar indibhidiúlacht gach uile páiste.

Beidh deiseanna chomhionannais sa scoil in atmasféar taitneamhach, dearfach le dúshlán ann do ghach duine a chumas iomlán a bhaint amach.

Cothóimid féin-luach ag cruthú saoránaigh freagracha a bheidh meas acu ar a dtimpeallacht agus suim acu obair ar a son.

The aim of Gaelscoil de hÍde is to create a learning environment where the uniqueness of each child is nurtured and respected.

Our school will provide equal opportunities in a positive and happy atmosphere where all are challenged to reach their full potential.

We will foster a sense of self worth creating responsible citizens enabling them to appreciate and contribute to their community.
Description Sa bhliain 1999, tháinig grúpa tuistí le chéile. Bhí siad ag iarraidh Gaelscoil dá bpáistí. Cuireadh coiste le chéile agus i ndiaidh go leor oibre agus cúnamh ó thuistí agus ó phríomoidí i nGaelscoileanna eile bunaíodh Gaelscoil de hÍde. Ainmníodh í in ainm Dubhghlas de hÍde, céad uachtarán na hÉireann. B'as Ros Comáin é agus bhí an-suim aige sa Ghaeilge. Ar an 1ú lá de mhí Meán Fómhair 2000, d'oscail Micheál Ó Muircheartaigh Gaelscoil de hÍde i bPáirc an Mhóta.

In 1999, a group of parents from the Roscommon area came together. They wanted their children to attend a Gaelscoil, but they had a problem - there were no Gaelscoileanna in Roscommon at the time. A committee was formed and after a lot of hard work and help from parents and principals from other Gaelscoileanna, Gaelscoil de hÍde was established. The school was named in honour of Douglas Hyde, the first president of Ireland, who hailed from Roscommon. He also had great interest in Irish. On the 1st of September 2000, Micheál Ó Muircheartaigh opened Gaelscoil de hÍde in Mote Park. 17 children started in the school that day (most of them in Naíonáin Bheaga) As the years went on, the number of children in Gaelscoil de hÍde grew and grew and in the year 2005, the school was moved to its current location at Cruby Hill on the Galway road.
Founded 1999

Similar places nearby