We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Galina Show

Galina Show

62 Thái Nguyên - Phương Sài, Nha Trang, 620000, Vietnam

Get Directions

0901700089

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 19:00 – 21:00 SA 19:00 – 21:00
TU 19:00 – 21:00 SU 19:00 – 21:00
WE 19:00 – 21:00
TH 19:00 – 21:00
FR 19:00 – 21:00
About Nhà hát sẽ là nơi sáng đèn hàng đêm với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam, Khánh Hòa và một số nước trong khu vực.
Galina Show cover
Description Nhà hát sẽ là nơi sáng đèn hàng đêm với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam, Khánh Hòa và một số nước trong khu vực.
Founded 10/01/2016
  • 62 Thái Nguyên - Phương Sài, Nha Trang, 620000, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby