We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
gebermte

gebermte

Jozef Hermanslei, Mortsel, 2640, Belgium

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Den Berm in Mortsel kan het nut van de ecologische buffer overstijgen en uitgroeien tot een kwaliteitsvolle publieke ruimte voor natuur- en cultuurbeleving
gebermte cover
Mission Den Berm in Mortsel kan het nut van een ecologische buffer overstijgen en uitgroeien tot een kwaliteitsvolle publieke ruimte voor natuur- en cultuurbeleving in brede zin: niet enkel planten en dieren, maar ook zachte vormen van cultuur en kunst.
gebermte is een participatief experiment dat de oude spoorwegbermen in Mortsel herwaardeert en dat mee vorm en richting wil geven aan de beleving en het toekomstig gebruik ervan.
Description Op 29 en 30 april 2017 passeert een kleine parade cultuur, kunst en natuur over de oude spoorwegbermen van Mortsel. Het gaat om een bonte verzameling activiteiten die weinig sporen achterlaten en snel kunnen worden opgebouwd, verplaatst en afgebroken. Je mag je een lineair wandelparcours van 1,5 km voorstellen waar uiteenlopende dingen beleefd en bekeken kunnen worden.

gebermte is een experiment dat inwoners en bezoekers van Mortsel wil betrekken bij de herwaardering van de bermen en dat de gebruiksmogelijkheden van de bermen aftast. Het project wil andere percepties en vormen van beleving van de bermen stimuleren en den Berm in Mortsel laten uitgroeien tot een waardevolle en verbindende publieke ruimte.
Founded 04/29/2017

Similar places nearby