We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Genos s.c.

Genos s.c.

Żubardzka 4, Łódź, 91-032, Poland

Get Directions

42 611 63 11

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 09:00 – 16:00 SA closed
TU 09:00 – 16:00 SU closed
WE 09:00 – 16:00
TH 09:00 – 16:00
FR 09:00 – 16:00
About Poradnia Genetyczna z Laboratorium Genetyki Medycznej.
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Dział Handlowy - sprzedaż odczynników i sprzętu laboratoryjnego
Genos s.c. cover
Description W sklepie GENOS oferujemy Państwu odczynniki, media, plastikowy drobny sprzęt laboratoryjny do hodowli komórkowych oraz aparaturę.


Regon 731028544
NIP 829-15-77-138
Founded 2000
Products Testy diagnostyczne stosowane w poradnictwie genetycznym
- Kariotyp pacjenta (materiał: limfocyty krwi obwodowej)
- Kariotyp pacjenta (materiał: fibroblasty)
- Kariotyp płodu - (materiał: komórki płynu owodniowego = amniocyty)
- Kariotyp w materiale z poronionego płodu
- Oznaczenie AChE płyn owodniowy
- Test – tzw „rapid” FISH w amniocytach
- Badanie nasienia techniką FISH
- Test potrójny
- Test PAPPA
- Test zintegrowany ( test PAPPA + test potrójny)
- AZF - badania molekularne chromosomu Y w zakresie czynnika azoospermii (25 loci)
- Badanie mutacji genu CFTR
- Diagnostyka z zastosowaniem techniki FISH
- Nieinwazyjny przedurodzeniowy test aneuploidii wybranych chromosomów DNA płodu - test NIPT

Genetyczna diagnostyka onkologiczna
- Badanie genu BRCA 1
- Badanie mutacji genu CHEK2
- Badanie mutacji genu NOD2
- Badanie mutacji genu NBS1
- Badanie polimorfizmu genu CYP1B1
- Badanie mutacji genu CDKN2A(p16)
- Test UroVysion
- HPV skrining
- HPV – genotypowanie
- FISH hematologiczny

Testy wykonywane w sieci Gendia - www.gendia.net/tests.html

Dział handlowy GENOS oferuje sprzedaż produktów z kategorii:
- hodowla komórkowa (produkty cGMP)
- plastiki laboratoryjne
- biologia molekularna
- FISH, CGH
- ISH - patologia, onkologia
- analiza nasienia
- oprogramowanie
- sprzęt laboratoryjny

Similar places nearby