We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại San Antonio, Texas

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại San Antonio, Texas

1240 Holbrook Rd, San Antonio (TX), 78218, United States

Get Directions

(210) 685-3310

Categories
Work hours Add information
About Giáo Xứ được thành lập từ năm 1975 với mục đích phục vụ Cộng Đoàn Công Giáo người Việt tại San Antonio với 2 Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 9:00 sáng và 11:15 sáng
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại San Antonio, Texas cover
Mission - Phục vụ mục vụ cho cộng đồng người Công Giáo Việt Nam trên đất Mỹ, cụ thể là thành phố San Antonio và các vùng phụ cận.
- Giáo xứ cũng là nơi sinh hoạt và dạy Việt Ngữ cho các con em người Việt được sinh ra trên nước Mỹ.
Description Add information
Founded 1975
Products Sunday 9:00AM and 11:00AM Masses.
  • 1240 Holbrook Rd, San Antonio (TX), 78218, United States
  • Get Directions

Similar places nearby