We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Giấy Nháp

Giấy Nháp

Insider Lnc, Da Nang, 54000, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Insider Lab là một hệ thống cung cấp nguồn dữ liệu tùy biến theo cá nhân, được bảo mật bởi hệ thống khóa đa nền tảng, cực kỳ an toàn để lưu trữ và phân cấp chia sẻ dữ liệu đến người dùng.
Giấy Nháp cover
Mission Cung cấp hệ thống trả lời tự động,
Cung cấp dịch vụ tiếp cận và chia sẻ thông tin số,
Cung cấp thông tin và nội dung định dạng số,
Cung cấp giải pháp lưu trữ và chia sẻ giải pháp truyền tải nội dung số.
Description Insider Lab là một hệ thống cung cấp nguồn dữ liệu tùy biến theo cá nhân, được bảo mật bởi hệ thống khóa đa nền tảng, cực kỳ an toàn để lưu trữ và phân cấp chia sẻ dữ liệu đến người dùng.
Awards Đồng giải Ba hạng mục Ý tưởng sáng tạo xuất sắc nhất trong khuôn khổ Dự án Chiến lược Mục tiêu Quốc gia về Phổ biến nội dung số trên nền tảng khoa học kỹ thuật 4.0 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016.
Giải Nhì Cuộc thi Khởi nghiệp cùng Hệ thống trí thông minh nhân tạo do Viện IRSAK (Thụy Điển).
Founded 2018/04/29
Products Hệ thống trả lời tự động,
Dịch vụ tiếp cận và chia sẻ thông tin số,
Thông tin và nội dung định dạng số,
Giải pháp lưu trữ và chia sẻ giải pháp truyền tải nội dung số.

Similar places nearby