We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Gimnazjum nr 10 w Tarnowie

Gimnazjum nr 10 w Tarnowie

ulica Cypriana Kamila Norwida 22, Tarnów, 33-101, Poland

Get Directions

14 633 03 46

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 07:10 – 15:15 SA 07:10 – 15:15
TU 07:10 – 15:15 SU 07:10 – 15:15
WE 07:10 – 15:15
TH 07:10 – 15:15
FR 07:10 – 15:15
About Najlepsze gimnazjum w Tarnowie!
Gimnazjum nr 10 w Tarnowie cover
Description Zarys historii szkoły:
W styczniu 1945 roku z ambony w mościckiej kaplicy ogłoszono zapisy do naszej szkoły. Początkowo jej nazwa brzmiała: Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Związku Pracowników Chemicznych w Mościcach. Oficjalnie szkoła rozpoczęła pracę 18 lutego 1945 r. (trwała jeszcze wojna). Pierwszy rok szkolny, skrócony, a więc szczególnie intensywny zakończył się pierwszą maturą w nowej szkole w lipcu 1945 roku. Już wówczas uczyło się tutaj ponad 200 uczniów i pracowało 25 nauczycieli.
W związku ze zmianami ustroju szkolnego (ograniczaniem praw do prowadzenia szkół przez podmioty prywatne), w marcu 1947 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie wystąpiło do Ministerstwa Oświaty o nadanie Mościckiej szkole uprawnień szkoły państwowej. Ministerstwo Oświaty zarządzeniem z 1 marca 1948 roku (z mocą prawną od 1 lutego 1948) przyznało status państwowy i zmieniło nazwę na Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mościcach.
Warunki pracy w szkole były początkowo bardzo trudne, gdyż nie miała ona własnego budynku. Nauka odbywała się na zmiany w budynku szkoły powszechnej w Mościcach i w budynkach starej Administracji Zakładów Azotowych. W związku z tym w 1947 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, wśród członków którego byli m.in.: Jan Gdowski, Jan Grela, Alfred Hampel, Stanisław Laska, Józef Peterko, Stanisław Skotarski, Wawrzyniec Wojtasiewicz, ze Stanisławem Aniołem, Dyrektorem Zakładów Azotowych jako przewodniczącym.
Dzięki ogromnej życzliwości i ofiarności środowiska nauka w nowym gmachu rozpoczęła się już w październiku 1950 roku. 1 września 1950 roku zgodnie z postanowieniem władz oświatowych o zmianie systemu oświaty Państwowe Gimnazjum i Liceum w Mościcach zostało zreorganizowane i powstała Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie - Świerczkowie.
21 stycznia 1959 roku Liceum otrzymało patrona - imię Stanisława Anioła, człowieka wielce zasłużonego dla samej szkoły oraz całego środowiska lokalnego. 1 września 1965 roku kolej
  • ulica Cypriana Kamila Norwida 22, Tarnów, 33-101, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby