We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Giske Anlegg As

Giske Anlegg As

Klippevegen 4, Valderhaug, 6050, Norway

Get Directions

97990009

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Giske Anlegg AS driver med anleggsvirksomhet innen grunnarbeid....
Giske Anlegg As cover
Description Giske Anlegg AS er en nyetablert grunnentreprenør som har tilhold i lokalene til Gjøsund maskin As i Giske kommune.

Giske Anlegg AS er et firma som er bygget opp ifra tre lokale entreprenør firmaer, Furnes anlegg og transport, Gjøsund maskinlag as og John Kåre Furnes, samt andre medarbeidere med lang erfaring innen anlegg.

Prosjekter som er utført av disse tre firmaene er vår markedsføring.

Vi vil utføre jobber for private og offentlige innen
- Boligtomter
- Boligfelt
- Murer i naturstein og betongstein
- Veganlegg
- Va- grøfter


Vi tar også på oss
- Massetransport og masseflytting
- Leveranse av pukk, grus, singel og jordmasser fra Sæterdalen masseuttak
- Klargjøring for asfaltering, belegningsstein m.m
- Drenering