We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Glottodydaktyka - Klinika Języka

Glottodydaktyka - Klinika Języka

Sowińskiego 15 A, Legionowo, 05-120, Poland

Get Directions

799111451

Categories
Work hours Add information
About Specjalistyczny gabinet pedagogiczny dla dzieci z trudnościami w uczeniu się. Prowadzimy diagnostykę oraz terapię w przyjaznej dla dziecka atmosferze.
Glottodydaktyka - Klinika Języka cover
Description  Terapia pedagogiczna – prowadzona jest indywidualnie lub w maksymalnie 4 osobowej grupie.
o badanie gotowości szkolnej dla dzieci 5-6 letnich
o badanie ryzyka dysleksji
o terapia dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji
o terapia dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia)
o terapia dzieci mających trudności z ortografią (dysortografia)
o terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)
Wspomaganie procesu uczenia się
o Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I-III oraz IV-VI
Nauka czytania, pisania i liczenia- Glottodydaktyka

Similar places nearby