We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Gnarps kyrka

Gnarps kyrka

Kyrkvägen, Gnarp, 820 77, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Gnarps kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Gnarps församling i Uppsala stift.KyrkobyggnadenKyrkan består av ett rektangulärt långhus, en vidbyggd sakristia i nordost samt ett kyrktorn i väster. Ingångar finns i väster samt mitt på långhusets sydsida.Kyrkan härrör i sin nuvarande skepnad från en om- och tillbyggnad 1785 - 1786. Vid ombyggnaden raserades merparten av den tidigare stenkyrkan från medeltiden. Delar av dess norra och östra långhusmur inlemmades i den nya kyrkobyggnaden. Likaså bevarades en sakristia av trä från 1761. Sakristian utsmyckades 1766 med målningar av hälsingekonstnären Paul Hallberg från Härnösand. Målningarna skildrar händelser från Jesu liv.Kyrkans tidstypiska exteriör är tämligen oförändrad från byggnadstiden. Murarna är vitputsade såväl utvändigt som invändigt. Vid senare omputsningar har exteriörens ursprungliga dekoration med målade lisener tagits bort. Vid restaureringen 1978 avsåg man i görligaste mån återställa kyrkorummets och den fasta inredningens ursprungliga färgsättning.Lämningar av gamla klockstapeln finns på kyrkbacken.Inventarier En ljuskrona av malm är från 1703. Äldsta ljuskronan är från 1600. Kyrkklockorna härstammar från 1500-talet. Kyrkans första orgel invigdes andra söndagen i advent 1845. Kyrksilvret är från 1700-talet och 1800-talet. Äldsta mässhaken är från omkring 1700.

Similar places nearby