We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Grunt, zavod za socialno podjetništvo na podeželju

Grunt, zavod za socialno podjetništvo na podeželju

Glavarjeva cesta 50, Komenda, 1218, Ghana

Get Directions

031333301

Categories
Work hours Add information
About Zavod Grunt zaposluje invalide na zaščitenih delovnih mestih in deluje po načelih socialnega podjetništva
Grunt, zavod za socialno podjetništvo na podeželju cover
Description Zaposlovanje težje zaposljivih oseb v sekundarni kmetijski dejavnosti je nenehno v ospredju teoretičnih razprav v našem prostoru in se v zadnjih letih intenzivira. Zavedamo se, da se potrebe po zaposlovanju oseb z zmanjšano delovno zmožnostjo povečujejo, še posebej pa je ta problem pereč na podeželju. Pomanjkanje delovnih mest nas je vzpodbudilo, da svojo dejavnost razširimo na področje zaposlovanja težje zaposljivih oseb, invalidov, ki so prisotni v našem okolju. Delovna mesta, ki smo jih ustvarili, so neposreden odgovor na potrebe, ki se pojavljajo na podeželju, saj je s pomanjkanjem delovnih mest tako na podeželju, kot v bližnjih urbanih središčih, veliko oseb iz ranljivih ciljnih skupin postalo in ostaja brez zaposlitve. Struktura prebivalstva na podeželju je specifična in le z ustvarjanjem delovnih mest v takšni ali podobni dejavnosti, ki jo nudimo, je pogoj za zagotavljanje trajnih in kakovostnih delovnih mest.

Zagotovitev kakovostnih in trajnih delovnih mest na podeželju je bistven in poglaviten cilj našega zavoda. Naše vodilo je ustvariti pozitivni družbeni učinek in s tem prispevati k razvoju lokalne skupnosti, povečanju samooskrbe ter v sorazmernem razvoju podeželja z ustvarjanjem novih delovnih mest. Delovna mesta, ki jih ustvarjamo v zavodu, so povezana s predelavo kmetijskih proizvodov za širšo potrošnjo. Smatramo, da je oblika organiziranosti, ki jo nudimo tista, ki bo brezposelnim osebam iz ranljive ciljne skupine (invalidnim osebam) ponudila trajno zaposlitev na področju, ki jim je blizu, tako po dejavnosti, kot lokacijsko.

Zavod Grunt je bil ustanovljen z namenom, da zagotovi nova delovna mesta težko zaposljivim invalidom s podeželja v lokalnem okolju, kjer se bodo, zaradi svojih delovnih zmožnosti, lahko dobro vključili, saj bo delo potekalo blizu domačega okolja na dobro uveljavljeni in v sodelovanju s kmetijo Zadrgal. Ustanovitelja zavoda sta Matija Zadrgal, lastnik kmetije Zadrgal in Peter Svetina, specialni pedagog, z dolgoletnimi izkušnjami
Founded 18. 06. 2014
Products jogurt (čvrsti in tekoči), skuta, siri, surovo malo, ghee maslo, veliko vrst rezancev, piškoti, marmelade, sokovi, krompir in še veliko domačih dobrot

Similar places nearby