We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Gynsam

Gynsam

Storgatan 52 B, Sundsvall, 852 30, Sweden

Get Directions

08-23 30 20

Categories
Work hours Add information
About Gynsam - Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation
Gynsam cover
Mission Mission
Vårt syfte är att stödja kvinnor med gynekologisk cancer och deras anhöriga.

Gynsam vill genom sitt arbete påverka politiker, beslutsfattare och den allmänna opinionen med målet
• att en gemensam vårdplan och gemensamma riktlinjer antas för hela Sverige
• att alla kvinnor, oavsett var de bor, ska ha tillgång till det senaste och bästa inom
den gynekologiska cancervården
• att förebyggande hälsokontroller, screening, utvecklas och genomförs
• att kvinnor med gynekologisk cancer ska erbjudas fysisk och psykisk rehabilitering
• att vaccinering mot HPV ska omfatta alla unga kvinnor och även unga pojkar
• att kunskapen om gynekologisk cancer förbättras
• att forskningen inom området gynekologisk onkologi utvecklas och prioriteras
Description Historik
Gynsam - Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation bildades den 15 april 2000 med GCF (Gyncancerföreningen) Viola,
GCF Musslan och GCF Linnea som medlemsföreningar.
Milstolpar:
1994 - GCF Viola i Skåne
1996 - GCF Musslan i Värmland
1996 - GCF Stockholm
1997 - GCF Linnea i Sundsvall
1998 - Arbetsgruppen Groddarna bildades med ekonomisk hjälp från Cancerfonden. Målet var att starta en samarbetsorganisation.
1998 - Stödpersoner utbildas gemensamt för första gången
1999 - Arbetet påbörjas med att ta fram stadgar för den nationella samarbetsorganisationen.
2000 - Gynsam bildas och första riksstämman hålls i Sundsvall.
2004 - GCF Mariarosen i Västerås
2004 - GCF Ada & Beda i Göteborg
2007 - GCF Anemonen i Halland
2008 - GCF i Örebro
Founded Mars 2012- Startdatum Facebook sida
Products Webbsida och kontakt
Gynsam - Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation
Storgatan 52 B
852 30 Sundsvall
08-23 30 20 eller 073-082 23 24

Similar places nearby