We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Hållbar utveckling i skolan

Hållbar utveckling i skolan

St Olofsgatan, Landskrona, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Tips, idéer, tankar, fortbildning, utbildning, nätverk, tävlingar ..... ja allt som har med ämnet Hållbar utveckling att göra.
Hållbar utveckling i skolan cover
Mission Min vision för denna sida är:
att ge inspiration, och idéer till lärare och andra pedagoger som vill jobba med Hållbar utveckling.

----------------------------------------------------------------------
The purpose of this page is to provide inspiration and ideas for teachers and other educators who want to work with and for a Sustainable environment.
Description "en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov". (Bruntlandskommisionen, 1987)

Under mina år som lärare i grundskolan har jag ofta träffat på andra lärare, pedagoger och rektorer som tyckt att detta att jobba med "Hållbar utveckling" är så svårt, tråkigt och bara jobbigt eftersom de känt att de inte riktigt vet vad det går ut på.

Syftet med denna sida är att ge inspiration, och idéer till lärare och andra pedagoger. Förhoppningen är att de ska våga ställa frågor till varandra, skapa kontakter och inspirera varandra. Kort sagt ska denna sida vara en sorts nätverksplats för dem.

-----------------------------------------------------------------------
"Development that satisfies the needs of the present without compromising the ability of future generations to satisfy their needs." (Bruntland commission, 1987)

During my years as a teacher in elementary school, I have often met with other teachers, educators and principals who thought that working with "Sustainable development" is difficult, boring and just a pain because they felt they did not really know what it is about .

The purpose of this page is to provide inspiration and ideas for teachers and other educators. The hope is that they will dare to ask each other questions, make contacts and inspire each other. In short, this site as a form of networking place for them.
Founded 21/8 - 2016

Similar places nearby