We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Hội Kỹ Sư Ngành Cơ Khí

Hội Kỹ Sư Ngành Cơ Khí

Constrexim 8, Hanoi, 100000, Vietnam

Get Directions

0985159525

Categories
Work hours Add information
About Cộng đồng kỹ sư cơ khí gồm các anh em đam mê cơ khí, xây dựng cộng đồng kỹ sư vừa vui chơi, giải trí, vừa giúp đỡ nhau trong công việc
Hội Kỹ Sư Ngành Cơ Khí cover
Description Cộng đồng kỹ sư cơ khí gồm các anh em đam mê cơ khí, xây dựng cộng đồng kỹ sư vừa vui chơi, giải trí, vừa giúp đỡ nhau trong công việc

Similar places nearby