We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

6 ĐƯỜNG Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, 650000, Vietnam

Get Directions

+84 258 3817 514

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 07:00 – 17:00 SA 07:00 – 17:00
TU 07:00 – 17:00 SU 07:00 – 17:00
WE 07:00 – 17:00
TH 07:00 – 17:00
FR 07:00 – 17:00
About Hội LHTN Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cover
Description Hội LHTN Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • 6 ĐƯỜNG Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, 650000, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby