We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Hội người Việt Nam tại Irkutsk - Liên Bang Nga

Hội người Việt Nam tại Irkutsk - Liên Bang Nga

Софьи Перовской, 19, Irkutsk, 664007, Russia

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Kênh thông tin chính thức của Hội người Việt Nam tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga.
Hội người Việt Nam tại Irkutsk - Liên Bang Nga cover
Description Hội người Việt Nam tại Irkutsk, Liên bang Nga là tổ chức xã hội đại diện cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, công tác và làm ăn ở Irkutsk, LBN.
Hội được đăng ký theo pháp luật LBN, được Đại sứ quán Việt Nam tại LBN, Hội người Việt Nam tại LBN công nhận và bảo hộ.
Founded 08/01/2016
  • Софьи Перовской, 19, Irkutsk, 664007, Russia
  • Get Directions

Similar places nearby