We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Phoenix

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Phoenix

3444 N 19th Ave, Phoenix (AZ), 85015, United States

Get Directions

(602) 277-5616

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO closed SA 19:00 – 21:00
TU closed SU 11:00 – 12:30
WE closed
TH closed
FR 17:00 – 18:30
About Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ở Phoenix, AZ.
A Christian and Missionary Alliance (CMA) church.

Mục Sư Quản Nhiệm: Nguyễn Thiện Tín.
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Phoenix cover
Mission CMA
Description Thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật: 11:00 AM - 12:00 PM
Học Kinh Thánh sáng Chúa Nhật: 10:00 AM - 10:30 AM và tối thứ sáu từ 6 PM - 7PM.
Tiệc thông công mỗi tuần sau giờ thờ phượng.
Tiệc Thánh mỗi tuần thứ 1 của tháng.

Similar places nearby