We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Hagakyrkan, Borlänge

Hagakyrkan, Borlänge

Borlänge, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Hagakyrkan är en kyrkobyggnad som tillhör Stora Tuna församling i Västerås stift. Den är sammanbyggd med stadshuset i centrala Borlänge. Hagakyrkan invigdes 27 september 1936, under namnet Borlänge-Domnarvets församlingshem. Namnet ändrades till Hagakyrkan 1972, och då många av gudstjänsterna i kyrkan hålls på finska används även namnet Hagakirkossa.Kyrkan ersatte en tillfällig församlingslokal utlånad av Stora Kopparbergs Bergslags på Hushagen, i bruk 1902–1936. Borlänge växte i början av 1900-talet och en mer centralt belägen församlingslokal ansågs nödvändig, då den blivande stadens närmaste kyrkobyggnader var Stora Tuna kyrka 6 kilometer söderut och Amsbergs kapell drygt 6 kilometer norrut.För att bygga kyrkan samarbetade församlingen med Stora Tuna landskommun och senare med Domnarvets landskommun. Kyrkan och stadshuset, som sitter ihop genom gallerian, är ritade av John Åkerlund. Stadshuset hette ursprungligen Domnarvets kommunalhus och invigdes 26 september 1936.RenoveringarKyrkan renoverades 1974 under ledning av Åke Temnerud, då kyrkorummet bland annat fick den nuvarande färgsättningen och lampetter längs långväggarna. Orgelläktaren utvidgades också och fick en trappa. 2001 byttes kyrkbänkarna ut mot stolar.

Similar places nearby