We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Harmony

Harmony

Szlenkierów 1, Warsaw, Poland

Get Directions

+48 606 72 62 92

Categories
Work hours Add information
About Naszą wizją jest dobieranie odpowiednich formy psychoterapii do potrzeb konkretnej osoby
Harmony cover
Mission Misją Harmony House jest niesienie pomocy terapeutycznej poprzez traktowanie człowieka jako całości.
Misja naszego gabinetu psychoterapeutycznego opiera się na definicji WHO, która opisuje zdrowie człowieka jako dobrostan psychofizyczny.
Description JAK PRACUJEMY:

KONSULTACJA WSTĘPNA trwa od 45 do 60 minut. Niezależnie od przebiegu konsultacji nie przedłuża się ponad ustalony czas.

SESJA TERAPEUTYCZNA czyli jedno spotkanie pacjenta z terapeutą na ogół trwa 45-50 minut. Niezależnie od przebiegu sesji nie przedłuża się ponad ustalony czas.

Częstotliwość sesji terapeutycznych bywa różna i jest związana z potrzebami i możliwościami pacjenta. W ramach kontraktu terapeutycznego pacjent wraz z terapeutą ustalają częstotliwość sesji i długość terapii.

Sesje najczęściej odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Jeśli wymaga tego sytuacja mogą być częstsze lub rzadsze zgodnie z umową zwaną kontraktem terapeutycznym. W czasie kryzysu częstotliwość sesji może być zwiększona nawet do 5 w tygodniu. W terapii podtrzymującej możliwe są sesje rzadziej niż 2 razy w miesiącu.

TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA na ogół zamyka się w 20 do 30 sesji terapeutycznych rozłożonych w czasie. Jest to adekwatna forma leczenia zaburzeń które nie zostały utrwalone w czasie. Przykładem takiego zaburzenia może być np. reakcja żałoby lub ostra reakcja na wydarzenia o charakterze nadmiernego stresu.

Terapia krótkoterminowa może być też dobrą formą terapii przy ograniczonych celach terapii. Wówczas pewien etap terapii odbywa się, zgodnie z ustalonym kontraktem terapeutycznym, w formie cyklu kilku terapii krótkoterminowych oddzielanych okresami bez terapii.

Rzadko zdarza się ustalać kontrakt terapeutyczny na kilka sesji.

TERAPIA DŁUGOTERMINOWA
Wychodząc z założenia że zaburzenie zdrowia powstawało w długim czasie potrzebny jest tez czas na przywrócenie prawidłowego funkcjonowania. Stąd w wielu zaburzeniach natury psychicznej dla trwałego efektu terapeutycznego potrzebna jest terapia długoterminowa. Może być ona podzielona na etapy i składać się z cyklu terapii krótkoterminowych. W przypadkach tego wymagających terapeuta proponuje kontrakt terapeutyczny na rok lub dłużej.

Zdarza się że proces terapeutyczny trwa kilka lat.

ZAKOŃCZENIE TERAPII to na o

Similar places nearby