We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Havbruksparken Midt-Norge

Havbruksparken Midt-Norge

Storlavika 7, Lauvsnes, 7770, Norway

Get Directions

91340210

Categories
Work hours Add information
About Havbruksparken Midt-Norge er en felles satsing for økt kunnskap, verdiskapning og vekst i havbruksnæringen i regionen.
Havbruksparken Midt-Norge skal være et senter for innovasjon, knoppskyting og skal styre fagmiljø, fellesskap, identitet og omdømme
Havbruksparken Midt-Norge cover
Description Havbruksparken Midt-Norge er en felles satsing for økt kunnskap, verdiskapning og vekst i havbruksnæringen i regionen. Havbruksparken Midt-Norge skal være et senter for innovasjon, knoppskyting og skal styre fagmiljø, fellesskap, identitet og omdømme.

De største marine aktørene i området ønsker å samlokalisere virksomhetene sine.

Dette gjøres for å styrke konkurransekraften og skape en attraktiv og moderne lokasjon for etablering og bosetting. Gjennom effektiv infrastruktur for samhandling mellom næringsaktører, og mellom næringsaktører og kompetansemiljøer, gir dette muligheter for at kompetanse og ressurser kan flyte fritt mellom bedriftene.

Havbruksparken Midt-Norge er på 2.000 m2 fordelt på 2. etasjer, som ble ferdigstilt i juli 2017.
Founded 07/10/2017

Similar places nearby