We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
HDOD - Hrvatsko društvo obiteljskih doktora

HDOD - Hrvatsko društvo obiteljskih doktora

Šubićeva 9, Zagreb, 10000, Croatia

Get Directions

+385 01 4693300

Categories
Work hours Add information
About Hrvatsko Društvo Obiteljskih Doktora(HDOD) je tijelo Hrvatskoga liječničkog zbora osnovano radi stručnog i znanstvenog rada na području obiteljske medicine
HDOD - Hrvatsko društvo obiteljskih doktora cover
Description HDOD je stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora proizišlo iz ranijeg Društva liječnika opće medicine Hrvatske. Ono je osnovano sa ciljem unapređenja stručnog i znanstvenog rada, zaštite staleških interesa i unapređenja kvalitete primarne zdravstvene zaštite i zdravlja stanovništva.

Članovi H.D.O.D.-a mogu biti svi doktori opće-obiteljske medicine i specijalisti opće-obiteljske medicine, koji su članovi Hrvatskog liječničkog zbora; doktori u državnoj službi ili u mirovini, u zakupu ili potpuni privatnici te oni sa i bez ugovora sa HZZO-om, koji djeluju u zemlji ili inozemstvu.
Ogranak društva je oblik organiziranja na razini županije ili gradova, a ima svog predsjednika i Izvršni odbor od 5 članova. Predsjednik ogranka je po funkciji član Upravnog odbora.
Founded 12. lipnja, 2003.

Similar places nearby