We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
HEP-Plin doo

HEP-Plin doo

Cara Hadrijana 7, Osijek, 31000, Croatia

Get Directions

+38531244647

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:00 – 15:00 SA closed
TU 07:00 – 15:00 SU closed
WE 07:00 – 15:00
TH 07:00 – 15:00
FR 07:00 – 15:00
About Informativna stranica o djelatnostima, novostima i uslugama.
HEP-Plin doo cover
Description Distribucijsko područje prostire se na području Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Virovitičko podravske
županije u ukupno 47 lokalnih samouprava. U tim samoupravama je 401 naselje u kojima je prema popisu
stanovništva iz 2011. godine bilo 118.974 kućanstava. HEP-PLIN je na dan 31.12.2013. godine koncesijsku i
distribucijsku djelatnost obavljao u 237 naselja u kojima se plin isporučivao u 68.677 kućanstva ili 58% od
mogućeg broja.

Similar places nearby