We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Herrhagskyrkan

Herrhagskyrkan

Karlstad, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Herrhagskyrkan är en kyrkobyggnad i Karlstad i Karlstads stift. Den utgör stadsdelskyrka för de östra stadsdelarna av Karlstads domkyrkoförsamling. Kyrkan ligger mitt i bebyggelsen i stadsdelen Herrhagen i Karlstad, med affärer och bostäder alldeles inpå.KyrkobyggnadenKyrkan är byggd av rött tegel och är kombinerad med församlingslokaler. Kyrkorummet har en intressant takkonstruktion som höjer sig över altaret och kyrkorummet går att avdela till samlingslokal för gruppverksamhet. Den ritades av arkitekten Inger Berggrén.InventarierÖver altaret hänger en vävnad föreställande de fyrhanda sädesåkrarna. Ett fönster av glasmosaik och med motivet Andens duva finns mitt emot dopfunten. Kyrksilver och brudkrona är gåvor från enskilda och arbetskretsar. Kyrkorgel, brudkrona, kyrksilver och altarljusstakar har förverkligats genom gåvor från arbetskretsar, enskilda och kyrkoråd. Kyrkklockan bär inskriptionen Ära vare Gud i höjden.OrgelOrgeln är byggd 1975 av A Magnussons orgelbyggeri i Mölnlycke och är en mekanisk orgel med 7 stämmor.

Similar places nearby