We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Hjelmeland kommune

Hjelmeland kommune

Vågavegen 116, Hjelmeland, 4130, Norway

Get Directions

51 75 00 00

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 15:30 SA closed
TU 08:00 – 15:30 SU closed
WE 08:00 – 15:30
TH 08:00 – 15:30
FR 08:00 – 15:30
About Hjelmeland kommune
Hjelmeland kommune cover
Mission Informasjonsside for Hjelmeland kommune
Description Velkomen til Hjelmeland kommune si offisielle facebookside. Her får du nyttig informasjon frå Hjelmeland kommune.

Sida blir administrert av kundesenteret i kommunen. Spørsmål og kommentarar vert besvart i arbeidstida, så snart me har høve til det.

Vær sakleg i innhald og språk når du kommenterer innlegg, så blir du oppfatta som ein seriøs bidragsytar. Skriv du kort, vil fleire lese det du skriv.

Saker som krev saksbehandling i kommunen må du sende inn på andre måtar, til dømes ved å senda epost til postmottak@hjelmeland.kommune.no.

Kommunen vil også opprette facebookgrupper innafor ulike tenesteområde, som du er velkomen til å bli medlem av.

Kommentarar som inneheld upassande språk, som kan opplevast som krenkande av andre årsaker, eller som reklamerar for kommersielle produkt og tenester vil bli sletta.

All viktig informasjon frå Hjelmeland kommune kommune finn du og på heimesida vår www.hjelmeland.kommune.no.

Similar places nearby