We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Hoàng Thành Thăng Long

Hoàng Thành Thăng Long

19C Hoang Dieu, Hanoi, 10000, Vietnam

Get Directions

+84437345927

Now CLOSED
Work hours
MO closed SA 08:00 – 17:00
TU 08:00 – 17:00 SU 08:00 – 17:00
WE 08:00 – 17:00
TH 08:00 – 17:00
FR 08:00 – 17:00
About Hoàng Thành Thăng Long - Một quần thể công trình kiến trúc đồ sộ xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử được UNESCO công nhận là DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI.
Hoàng Thành Thăng Long cover
Description Hoàng Thành Thăng Long - Một quần thể công trình kiến trúc đồ sộ xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử được UNESCO công nhận là DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI.
Founded 10/18/2017