We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Hofkerk (Goor)

Hofkerk (Goor)

Goor, Netherlands

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description De Hofkerk is een protestantse kerk in de Nederlandse stad Goor.BouwgeschiedenisVóór de Reformatie was de kerk gewijd aan Sint-Pieter. De kerk wordt voor het eerst vermeld in de veertiende eeuw. Al eerder moet er echter een kerk hebben gestaan, want in het huidige kerkgebouw is tufsteen verwerkt, wat wijst op een voorganger uit de twaalfde of dertiende eeuw.De toren heeft vier geledingen en is mogelijk rond 1500 gebouwd. Ook de 3 westelijke traveeën van de kerk stammen vermoedelijk uit deze tijd. Een verbouwing of aanzienlijke herstelling vond plaats rond 1574-79, blijkens de bewaard gebleven kerkrekeningen over die jaren.Gedurende de Tachtigjarige Oorlog werden bij de aanval op Goor in 1581 kerk en toren door de Staatse troepen in brand gestoken. Kerk en toren werden vervolgens pas in 1604 hersteld.Twee jaar later waren volgens het dagboek van Sweder Schele circa 100 soldaten in dienst van de koning van Spanje in de kerk gelegerd. De paarden van de hopman stonden in de zogenaamde Stickekapel.In latere tijd werd het koor van de kerk afgebroken en vervangen door een rechthoekige verlenging van het schip en voorzien van een portaal in het oosten. Ten noorden van de toren werd een grafkapel gebouwd voor de eigenaren van de havezate Weldam. De ingang vanuit de kerk wordt gevormd door een portaal met twee Ionische pilasters die een kroonlijst dragen met een gebroken fronton waartussen de wapens van de voorouders van Unico Ripperda tot Weldam (-1709). In het midden van de negentiende eeuw werd aan de noordzijde van de kerk een dwarsarm aangebouwd met afgeschuinde hoeken. De kerk werd toen voorzien van een stucplafond.

Similar places nearby