We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Villa Atzalea -Hoivakoti Atzalea

Villa Atzalea -Hoivakoti Atzalea

Vanha Kaarelantie 26, Vantaa, 01610, Finland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Hoivakotien Helmi Vantaan Kaivokselassa. Muistisairaille asiakkaille arvostavaa ja laadukasta hoivaa 24 tuntia vuorokaudessa.
Villa Atzalea -Hoivakoti Atzalea cover
Description Hoivakotien Helmi Vantaan Kaivokselassa. Muistisairaille asiakkaille arvostavaa ja laadukasta hoivaa 24 tuntia vuorokaudessa.Meille voi tulla asukkaaksi vaikkapa palvelusetelillä, joka on kunnan tarjoama vaihtoehto ostaa haluttua palvelua. Lisätietoja palvelusetelistä löydät oman kuntasi kotisivuilta.

Henkilökuntamme on ammattitaitoista, työhönsä aidosti sitoutuneita lähi- ja sairaanhoitajia. He työskentelevät yhteistyössä lääkärin sekä hoivakodin oman fysioterapetin kanssa. Hoivakodin asukkailla on käytettävissä kotilääkäripalvelu 24h vuorokaudessa.

Toiminnassamme korostuu virikkeellisyys sekä voimavaralähtöinen ajattelu. Hoivakodissamme on päivittäistä, monipuolista viriketoimintaa, mm. fysioterapeuttimme liikuntapäivä, laulu- ja pelihetkiä sekä päivittäistä ulkoilua asiakkaillemme.

Omaiset ovat tärkeitä meille, he ovat aina tervetulleita kotiimme ja pidämme heihin säännöllisesti yhteyttä.

Olemme saaneet loistavaa palautetta toiminnastamme ja olemme aina valmiina kehittämään toimintaamme siten, että se vastaa paremmin asiakkaiden tarpeita.

Hoitoideologiamme pohjautuu validoivaan hoitoon, jossa korostuu arvostava sekä kokonaisvaltainen hoito. Validoiva hoito luo asiakkaille turvallisen ilmapiirin. Hoitohenkilökuntamme panostaa arvostavaan sekä luottamukselliseen vuorovaikutukseen hoitajan ja asukkaan välillä.

Validaation ( TunTevan) peruslähtökohtana on se, että vanhus kokee tulleensa kuulluksi. Validaatio on tunteiden kuuntelua sekä vuorovaikutusta, hoitajan tavoitteena on rakentaa luottamuksellinen suhde vanhukseen. Se lisää turvallisuuden tunnetta sekä tasapainoisuutta elämään.
Validaatiomenetelmän hyötyjä ovat:
- Vanhuksen omanarvontunnon ja itseluottamuksen vahvistuu
- Vuorovaikutus muiden vanhusten kanssa lisääntyy
- Liikuntakyky kohenee
- Rauhoittavien lääkkeiden käyttö vähenee ja käyttöä arvioidaan tarkasti
- Hoitajalle työväline haasteellisiin asiakastilanteisiin
- Antaa omaiselle voimavaroja ja ymmärrystä läheisensä kohtaamiseen

Similar places nearby